i’m just a tree

you should really watch the movie.

Switzerland
November, 2010

2 comments

  • няма друг такъв гллааааааас!

    а дърветата… са страхотни събеседници. винаги разбират какво се опитваш да им кажеш. 🙂

  • е, има и някои твърдоглави изключения от правилото, на които колкото и да им обясняваш пак не схващат… но ние сме упорити и продължаваме 😉

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s